ประกาศ สถาปนา “ หน่วยจารชนเพื่อประชาธิปไตย ฯลฯ “

ประกาศ สถาปนา “ หน่วยจารชนเพื่อประชาธิปไตย ฯลฯ “

จุดมุ่งหมาย : เรียกร้องและนำกลับคืนมาซึ่ง เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย ฯลฯ บนผืนแผ่นดินไทย

                    : เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงต่อฝ่ายประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ : ทำให้ ฝ่ายศัตรูของชาติผู้เป็นเผด็จการทรราชล่มสลายย่อยยับ ด้วยการแตกแยกทำลายล้างกันเอง

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1

6 ความเห็น

 
โบกสะบัด

ยุทธวิธี :  จารชน เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน

         :  ทำการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความลับ ซึ่งจารชนรับรู้ได้มาจาก

            การทำงานในหน่วยงานศัตรูของชาติ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้

         :  ข้อมูล ข่าวสาร ความลับ  ที่รั่วไหลออกมาสู่ประชาชน อันจะทำให้ศัตรูของ

            ชาติไม่ไว้วางใจกันเอง แตกแยกเป็นกลุ่มเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์

            ของพวกพ้องในกลุ่มตนเอง  และนำไปสู่การทำลายล้างผลาญกันเองใน  

            เครือข่ายเผด็จการทรราช

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
619

ผมไม่เคยเจอนักเรียนอาชีวะร่วมตัวกันได้มากมายขนาดนี้เลยนะ  เมื่อคืนมองดูคราวๆแล้วหลายร้อยคนเลยทีเดียว มากันแต่ละทีมากอาชีวะทั้งนั้น

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
โบกสะบัด

เกียรติภูมิ :  เมื่อระบอบการปกครองประชาธิปไตย ฯลฯ ได้รับการสถาปนาขึ้น

                    บนแผ่นดินไทยโดยสมบูรณ์แล้ว

           :  จารชนทุกท่าน นำผลงานการปฏิบัติงานมาแสดงต่อ 

              หน่วยจารชน เพื่อรับการเชิดชูเกียรติ และ รับผลตอบแทนในฐานะ

              วีรชนประชาธิปไตย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

การต่อสู้กับ ผดก ทรราช ไม่ใช่มีเพียงม็อบเพียงอย่างเดียว
มีอีกมาตรการหนึ่งที่อารยะประเทศเขานิยมใช้มาตลอด

เช่นการ แบน หรือ คว่ำบาตร หรือ แซงชั่น

กับ รบ.ผดก ทุกรูปแบบ...มีมาตรการมากมายที่จะทำได้

นศ ปชช ไปช่วยกันคิดกันทำว่า..มีมาตรการอะไบ้าง

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
Chuu

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1